Giới thiệu

Phần mềm tích hợp hoá đơn điện tử hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý phát hành và lưu trữ hoá đơn điện tử trở nên dễ dàng hơn, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quá trình quản lý, theo dõi, kiểm tra và tra cứu thông tin hoá đơn, dễ kiểm soát và hạn chế rủi ro.

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Tăng hiệu suất

Mỗi hóa đơn điện tử được xử lý, kết xuất dữ liệu chưa đến 30 giây. Thông tin trên hóa đơn điện tử được liên kết trực tiếp vào hệ thống kế toán và hệ thống thanh toán của doanh nghiệp mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Chi phí hợp lý

Hóa đơn điện tử dễ dàng trong quá trình sử dụng, lập hóa đơn nhanh chóng, gửi hóa đơn thông qua email không mất nhiều thời gian, hạn chế chi phí gửi hóa đơn qua đường bưu điện.

Giảm rủi ro, sai sót

Kiểm soát dễ dàng, đơn giản hóa trong quy trình xử lý và quản lý hóa đơn, giảm rủi ro mất, cháy…

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ
KHẢO SÁT QUY TRÌNH
KHỞI TẠO TÀI KHOẢN
HƯỚNG DẪN VÀ BÀN GIAO
HỖ TRỢ VÀ CSKH

Liên hệ tư vấn